Wie we zijn

De mensen daar

De non-profit organisatie in Brazilië  bevindt zich midden in de sloppenwijken van de regio Campo Limpo in São Paulo, een gebied wat overspoeld wordt door armoede en criminaliteit. De organisatie bestaat al meer 35 jaar en is ontstaan vanuit de behoefte van bewoners om iets aan hun eigen leefomstandigheden te veranderen.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Het begon allemaal met een klein groepje buurtbewoners in 1980. Bij gebrek aan goede en betaalbare kinderopvang, lieten (en soms nog steeds) ouders hun kinderen alleen thuis als zij naar hun werk gingen. Een klein groepje vrouwen besloten om een aantal kinderen bij hun thuis (gratis) op te vangen. Daarnaast wilden een groep buurtbewoners iets doen aan het welzijn van de bevolking van de regio. De groep zette zich in voor een verbetering van sanitaire voorzieningen, huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid. De bewoners  werden hierin gesteund door Jos en Hermien Schoenmaker, een echtpaar van Nederlandse komaf (maar beiden opgegroeid in Brazilië) die samen met de bewoners het initiatief verder ontwikkelden. De ontwikkelingen daarna gingen zo snel, dat er al snel een officiële ruimte nodig was om deze beweging voort te zetten. Zo werd op 15 juli 1984 ´Estrela Nova Movimento Comunitário´ geboren

Het eerste officiële klas van Estrela Nova in 1986

Al snel werden de klasjes groter en werd er een officieel gebouw in gebruik genomen. In de jaren die volgen, blijft de organisatie groeien en ontwikkeld zij verscheidene projecten die de buurtbewoners ondersteunen op ge bied van ontwikkeling en gezondheid. Stichting Vrienden van Estrela Nova speelt hier een grote rol in. Met behulp van financiële steun vanuit Nederland wordt er onder andere een nieuw complex voor de crèche én jongerencentrum gebouwd, wordt er een polikliniek gestart en wordt er een sportveld aangelegd waar alle buurtbewoners gebruik van maken. De organisatie is altijd volop in ontwikkeling gebleven en is in de laatste decennia flink gegroeid. Tegenwoordig wordt de organisatie in Brazilië draaiende gehouden ongeveer 70 betaalde krachten en een flink aantal vrijwilligers die de organisatie op verschillende manieren ondersteunen.

Hier een aantal cijfers over het aantal mensen dat zij met haar hulp bereikt heeft in 2017.

De mensen hier

Als Nederlandse stichting ondersteunen wij Movimento Communitário Estrela Nova in Brazilië, een wijkvereniging in één van de sloppenwijken in de grote stad São Paulo die zich inzet voor haar bewoners. Veel mensen in deze regio leven in permanente werkloosheid, armoede en worden omringd door criminele activiteiten en drugsgebruik. Geen veilige en stimulerende omgeving zoals je je kunt voorstellen. Estrela Nova heeft als doel de kinderen en hun families in deze regio te ondersteunen door hen sociale en educatieve hulpmiddelen aan te bieden om zo hun leefsituatie te verbeteren. De organisatie wil de buurtbewoners stimuleren in hun ontwikkeling en hen daarmee de handvatten te geven om hun éigen leven te verbeteren.

Als Nederlandse Stichting Vrienden van Estrela Nova zetten we ons in om op verschillende manieren geld en middelen in te zamelen om de organisatie in Brazilië te ondersteunen. De Nederlandse stichting en de Braziliaanse organisatie werken al meer dan 30 jaar samen.