Home

In Brazilië leven een groot aantal mensen in extreme armoede. Sommige gezinnen moet rond zien te komen voor 20 euro per maand, terwijl de kosten voor levensonderhoud elk jaar stijgen. Veel mensen hebben geen werk en vestigen daarom zich in sloppenwijken rondom de steden. In deze sloppenwijken heerst veel criminaliteit, alcohol- en drugsgebruik en er zijn weinig goede voorzieningen zoals water en riolering. Moord is al jaren doodsoorzaak nummer één en jaarlijks zijn veel jongeren hier het slachtoffer van.

Estrela Nova wil hier verandering in brengen en zet zich in voor kinderen, jongeren en hun families uit één van de grootste sloppenwijken van São Paulo. De organisatie ligt middenin de letterlijk op elkaar gestapelde, schamele huisjes en biedt een veilige haven voor kinderen en jongeren uit de wijk. Zij biedt de kinderen en jongeren een kans op een beter leven. Zonder Estrela Nova zouden veel van deze kinderen een uitzichtloze toekomst tegemoet gaan.

Stichting Vrienden van Estrela Nova steunt meer dan 34 jaar het werk van de non-profit organisatie in São Paulo, Brazilië.

Wat we doen

Estrela Nova heeft als doel om de kinderen en hun families uit de sloppenwijk in São Paulo de tools te bieden die hen in staat stelt om de kwaliteit van hun eigen leven te verbeteren. Lees verder

Wie we zijn

Estrela Nova in Brazilië vangt kinderen en jongeren op in hun crèche of dagopvang en organiseert verschillende projecten voor jong en oud. De Stichting Vrienden van Estrela Nova ondersteunt het werk van de organisatie. Lees verder

Help mee

Wil je een donatie doen of op een andere manier een bijdrage leveren? Met jouw hulp wordt een verschil gemaakt in het leven van de kinderen in de sloppenwijk in São Paulo. Lees hier wat je kunt doen.