Nieuwsbrief 2019

Seyster College haalt recordbedrag op

De kinderen van het Seyster College in Zeist zijn begin april langs de deuren gegaan om paaseitjes te verkopen voor het goede doel. De opbrengst ging dit jaar naar Estrela Nova!

Ieder jaar verkopen de leerlingen van het Seyster College paaseitjes voor het goede doel. Myrre’s vriendin Femke Kramer werkt als docent bij de school en kwam op het idee om dit jaar de actie voor Estrela Nova in te zetten.

Om de kinderen een beter beeld te geven van de organisatie en de situatie in sloppenwijken in Brazilië, kwam Myrre eerst een presentatie geven. Met veel enthousiasme zijn de kinderen daarna in hun eigen buurt of bij familie langs gegaan om zakjes met paaseitjes te verkopen. De plaatselijke Albert Hein sponsorde de helft van de eitjes.

Op 18 april 2019 werd Myrre uitgenodigd om een cheque met het geweldige bedrag van €1020,70 in ontvangst te nemen. Het hoogste bedrag opgehaald bij het Seyster College ooit!

Er waren zelfs kinderen die naast de verkoop van de paaseitjes ook op andere manieren geld hebben ingezameld (bijv. flessen ophalen). Dankzij de inzet van alle leerlingen kunnen we dit mooie bedrag overmaken naar onze organisatie in Brazilië.

Wij willen bij deze het Seyster College nogmaals bedanken voor jullie inzet en de geweldige donatie!

Myrre neemt de cheque in ontvangst

Kinderen zetten de buurt op z’n kop met carnavalsoptocht

Op 7 maart, carnaval in Brazilië, gingen traditiegetrouw alle groepen kinderen van de naschoolse opvang verkleed de straat op en zongen voor iedereen die het wilde horen.

Zingend door de straten

“Brilha Estrela Nova brilha, no céu sempre a nos guiar. Brilha Estrela Nova brilha, a alegria está no ar!” letterlijk vertaald: ‘Schitter Estrela Nova, schitter in de lucht om ons altijd de weg te wijzen. Schitter Estrela Nova schitter, blijdschap hangt in de lucht!” Een feestelijke optocht met veel kabaal en muziek trok door de straten.

De liedjes werden bedacht door Carlinhos Lima, een docent bij Estrela Nova. Hij liet zich inspireren door de 35e verjaardag van de organisatie dit jaar. De teksten in de liedjes gaan over het werk van de organisatie en de strijd die met de steun en kracht van de gemeenschap overwonnen zijn.

De kinderen zetten de buurt op z’n kop met hun parade en vele buurtbewoners kwam kijken wat er in de straat gebeurde. Vanaf balkons, de straat of zelfs vanuit passerende auto’s kregen de kinderen publiek van mensen die hun vrolijke zang en danskunsten kwamen bewonderen. De kinderen hebben erg genoten van deze feestelijke dag en kijken alweer uit naar volgend jaar carnaval!

Trommels maakten de parade compleet

Onze sterren: Aline Pigozzi

Aline (26 jaar) begon ooit als kind bij de naschoolse opvang van Estrela Nova en is nu verantwoordelijk voor alle communicatie binnen de organisatie. Aline is al meer dan 18 jaar betrokken bij de organisatie en het is dan ook haar tweede thuis.

De betrokkenheid bij de organisatie zit in haar familie: haar oma, moeder, vader en broer hebben allen deelgenomen aan verschillende activiteiten en projecten bij Estrela Nova. In 2000 werkte Aline´s moeder als begeleider bij het computerlokaal en zo kwam het dat Aline in datzelfde jaar, op 8-jarige leeftijd als kind bij de naschoolse opvang terecht kwam.

Als tiener deed ze mee aan verschillende workshops en projecten bij Estrela Nova. Toen ze in haar tweede jaar van de middelbare school zat, vroeg Hermien of zij als haar assistent aan de slag wilde gaan. Tijdens haar werk als assistent leerde zij de journaliste Silvia Cavalcante kennen, toen werkzaam bij Estrela Nova. Aline raakte op die manier geïnteresseerd in journalistiek en besloot toen dat zij ook dit vak wilde leren.

Aline Pigozzi

Na het afronden van haar studie ´Journalistiek´ ging zij fulltime aan de slag bij Estrela Nova, waar op dat moment nog niemand verantwoordelijk was voor de communicatie. Aline is dus vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van alle communicatie-uitingen.

Vandaag de dag helpt ze mee bij het organiseren van projecten/events en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bijhouden van de website, de nieuwsbrief, social media, relaties met verschillende partners en nog een heleboel andere taken die binnen dit gebied vallen.

Bestuur verslag Stichting Vrienden van Estrela Nova 2018

Algemeen
De Stichting Vrienden van Estrela Nova steunt al ruim dertig jaar het werk van de Movimento Communitario Estrela Nova in Sao Paulo in Brazilië. Dit is een wijkvereniging die zich inzet voor de bewoners in één van de sloppenwijken in Sao Paulo.

Bestuur
Door het bestuur zijn het afgelopen jaar een aantal zaken besproken. Zo is de jaarrekening over 2017 vastgesteld, de begroting van de Braziliaanse zusterstichting besproken en de subsidie voor het jaar 2018 aan de Braziliaanse zusterstichting vastgesteld.

Op basis van de ingediende aanvraag is besloten om in 2018 € 30.000,00 te schenken aan de Braziliaanse zusterstichting. Het is verheugend om te zien dat onze zusterstichting in Brazilië er steeds beter in slaagt om voor haar projecten subsidies te krijgen van de diverse overheden en een groot aantal bedrijven. Helaas vielen in 2018, evenals het jaar daarvoor, door de slechte economische situatie vooral de bijdragen van de diverse overheden tegen en kortten deze zelfs hun bijdrage.

Verder zijn gedurende het hele jaar in Brazilië een aantal acties gehouden die ook het nodige geld opleverden. Ook krijgt men steun van diverse particulieren, zowel in Brazilië als daarbuiten en tenslotte zijn er in de sloppenwijk zelf ook een aantal bewoners lid die een kleine bijdrage betalen.

Naast de uiteindelijk totale schenking van de Nederlandse Stichting van € 30.000 is er nog een extra bedrag in het verslagjaar overgemaakt van € 600. Dit bedrag ontving onze Stichting van de Stichting 40MM voor een specifiek project van onze zusterstichting in Sao Paulo.

Eind 2018 kregen wij een minder mooi bericht uit Brazilië en wel dat onze vrijwilligster daar Myrre Keuning en haar man geen nieuwe verblijfs-
vergunning kregen waardoor zij het land moesten verlaten. Gelukkig is Myrre in Nederland inmiddels actief als vrijwilliger voor onze Stichting.

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden als bestuurder.

Financieel verslag
In 2018 werd voor € 22.669,50 aan donaties en giften ontvangen, ruim € 2000 minder dan in 2017.
Aan subsidie is overgemaakt naar Brazilië een bedrag groot € 30.600,00. In dit bedrag is een gift begrepen van € 600,00 voor een specifiek project. Dit bedrag kregen wij van 40MM een organisatie die elk jaar in West-Friesland een sponsorloop houdt voor een groot aantal goede doelen.
Naast beperkte bankkosten en de erkenningsbijdrage voor het Centraal Bureau Fondsenwerving, de toezichthouder goede doelen, waren er verder geen kosten voor de Stichting. Door de sterk gedaalde rente op de kapitaalmarkt zijn ook de rente-inkomsten sterk gedaald. Een compleet overzicht van alle inkomsten en uitgaven vind je op de volgende pagina.

De kascontrole-commissie, bestaande uit de heren J. van der Linden en A.J. Modderkolk heeft de jaarrekening over 2018 gecontroleerd en geoordeeld dat het beheer van de geldmiddelen naar behoren is verantwoord en hebben de overlegde bescheiden naar getrouwheid gecontroleerd en een positief oordeel afgegeven.

Met de zusterstichting in Brazilië is in het verleden een overeenkomst gesloten dat wij aan hen minimaal voor een periode van twee jaar garanderen dat wij hun activiteiten subsidiëren. Zo kan onze zusterstichting tijdig haar beleid op onze bijdrage aanpassen. Het bestuur in Nederland wil om deze reden een minimale reserve van € 50.000,00 aanhouden.

Driebergen, maart 2019

Frans van Dun, penningmeester
Chris Frons, secretaris
Rits Verkerk, voorzitter

Financieel overzicht 2018

Hieronder vind je een compleet overzicht van alle inkomsten en uitgaven van onze stichting van vorig jaar.

Elly Assink, actief lid van Estrela Nova, overleden

Elly is een nichtje van Hermien, de coördinator van Estrela Nova in Sao Paulo. Zij werd actief betrokken bij de Stichting Vrienden voor Estrela Nova toen we in 2002 een grote actie organiseerden voor een sportveld en gebouwen voor de jongeren in de sloppenwijk.

In die tijd was ze nog werkzaam als huisarts in Dordrecht, maar dat weerhield haar er niet van om samen met haar partner Fedde Dijkstra allerlei activiteiten te ontplooien. Zondags vergaderden we met elkaar en zij gingen met ons mee naar Wilde Ganzen in Hilversum om de projectaanvraag toe te lichten.

Daarnaast organiseerde ze dinertjes bij haar thuis voor vrienden en bekenden ten bate van de actie.
Tevens nam ze contact op met diverse scholen voor acties en bedacht een loterij tijdens een familiefeest.

In diezelfde periode werd er bij haar borstkanker geconstateerd. Zij hield het echter voor ons stil…. wilde er geen aandacht voor, de actie moest centraal staan….

Zo was ze, bescheiden, niet in de aandacht tredend, en doen wat ze kon om de actie voor Estrela Nova te doen slagen. En dát deed het, mede dankzij Fedde, die de fondsenwerving deed, en de inspanningen van Elly!

Na de operatie pakten Elly en Fedde de draad weer op, ze zorgden voor twee ongetrouwde ooms en voor een buurvrouw in Eefde, waar ze inmiddels waren gaan wonen.

Ze maakten diverse reizen naar Brazilië om familie te bezoeken, maar ook om naar Estrela Nova te gaan. Elly kon met de wijkbewoners spreken, want ze had inmiddels Portugees geleerd.
Vorig jaar bleek de ziekte opeens terug
gekomen te zijn.

Ondanks de onzekere en vrij sombere vooruitzichten ging ze hoopvol diverse behandelingen aan. Ze bleef naar de zonzijde kijken en hield belangstelling voor familie, vrienden én voor Estrela Nova. Helaas bleek genezing niet mogelijk en is zij op 20 februari overleden.

Elly Assink

Wij gedenken haar in dankbaarheid en wensen haar partner Fedde heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Donatie sportkleding

In maart ontving Estrela Nova een donatie in de vorm van sportkleding. De kleding was een gift aan alle medewerkers en dat wordt zeer gewaardeerd!

Deze gift werd mogelijk gemaakt door Maritha Schasfoort. Alle medewerkers van Estrela Nova zijn enorm dankbaar en de kleding wordt nu optimaal gebruikt door het Estrela Nova-sportteam. Door deze bijdrage is het mogelijk om sport te integreren in de organisatie en daarmee werknemers aan te moedigen om in beweging te komen en zo zorg te dragen voor hun eigen gezondheid. Bij deze willen wij Maritha nogmaals heel erg bedanken voor de donatie!

Medewerkers in hun nieuwe tenue

Bazar Social groot succes

Al sinds het bestaan van Estrela Nova organiseert zij de ‘Bazar Social’, een marktje waar buurtbewoners tweedehands spullen (kleding, beddengoed, speelgoed, keukenspullen enz.) kunnen kopen. Dit jaar vond de bazaar plaats op 9 februari en het was een groot succes!

Alle spullen voor de bazaar worden gedoneerd door bekenden en partners van de organisatie.

Estrela Nova’s bazaar

De gedoneerde spullen worden bij Estrela Nova verzameld en wanneer er voldoende spullen zijn, organiseert Estrela Nova een bazaar voor buurtbewoners. De gehanteerde prijzen zijn zeer laag, zodat iedereen in staat is om iets te kopen. De opbrengst van de bazaar gaat weer volledig naar de projecten van Estrela Nova.

Op de dag van de bazaar hielpen verschillende vrijwilligers om de spullen uit te stallen, af te rekenen en hielpen bezoekers bij het zoeken van spullen. Aan het einde van de dag was meer dan de helft van de spullen verkocht en dat leverde omgerekend € 570 op. Drie keer meer dan het jaar daarvoor. Een geweldig bedrag!

De overgebleven spullen geeft Estrela Nova weer aan een andere organisatie in São Paulo die de kleding en spullen uitdeelt aan dakloze mensen.

Campagne gezondheid & milieu

Om meer bewustwording te creëren rond de thema’s milieu en gezondheid, organiseerde Estrela Nova samen met andere betrokken organisaties een aantal acties in de wijk. Het doel van de verschillende acties was om de gemeenschap bewust te maken van het belang van een schone omgeving voor je gezondheid.

Samen met een aantal organisaties (betrokken bij milieu en gezondheid) uit de regio werden er verschillende acties opgezet die mensen meer kennis en bewustwording bijbrachten over het schoonhouden van hun eigen omgeving en welke gezondheidsvoordelen daaruit voortkomen. In de campagne werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan het belang van een juiste manier van het opslaan van water, dit in verband met larven van muggen die zich in stilstaand water ontwikkelen.

Daarnaast werd er bijvoorbeeld ook besproken op welke manier je je afval het beste kunt weggooien en wat zwerfafval met het milieu doet.

Eén van de acties binnen deze campagne vond plaats bij de naschoolse opvang van Estrela Nova. De kinderen kregen een graffiti-les om de muur bij het sportveld op te fleuren met tekeningen die binnen het thema pasten. De muren op deze manier een nieuwe en vrolijke uitstraling en tegelijkertijd werd er over het thema nagedacht.

foto Kinderen tijdens de cursus graffiti
Kinderen tijdens de cursus graffiti

“Het was eigenlijk veel leuker dan een tekening op papier maken want nu kan de hele buurt onze kunstwerken zien!”, aldus Stephany (12 jaar).