Wat we doen

Stichting Vrienden van Estrela Nova

De Stichting Vrienden van Estrela Nova in Nederland is opgericht door mensen die vanaf het begin betrokken zijn bij het project en financiële ondersteuning bieden voor de organisatie in Brazilië. Via de Stichting komt bijna 100% van het geld dat wordt ingezameld ook echt bij Estrela Nova in São Paulo terecht. Dankzij contacten met vrijwilligers en bedrijven kan de fondswerving in Nederland bijna kosteloos worden verricht. Zo heeft de Nederlandse stichting de bouw van de crèche, het jongerencentrum en de polikliniek medegefinancierd. Bovendien worden er met het geld uit Nederland een deel van de salarissen betaald van personeel dat onmisbaar is om de organisatie draaiende te houden. In Brazilië is het namelijk zo dat de gemeente alleen het eerste jaar (na een projectvoorstel) deze kosten betaalt, maar daarna niet meer. Om de continuïteit van de activiteiten te kunnen waarborgen, springt de Stichting bij. Verder betaalt de Stichting de kosten van allerlei zaken die vervangen moeten worden, variërend van keukenattributen tot lesmateriaal.

Ondanks de Braziliaanse economische voorspoed is er vanuit de overheid nauwelijks geld voor projecten zoals Estrela Nova. De salarissen van het personeel van de crèche bijvoorbeeld worden gefinancierd vanuit de gemeente, maar de lonen voor specialistisch personeel (maatschappelijk werkster, psycholoog, coördinator en tandarts) zijn dermate laag dat goed gekwalificeerd personeel moeilijk te vinden en te behouden is. En er is sowieso geen geld voor extra activiteiten, les- en spelmaterialen en onderhoud. Juist met dat extra geld vanuit de Stichting is Estrela Nova in staat om met het optimisme en enthousiasme van alle werknemers een zeer waardevolle plek te zijn voor alle bewoners in de wijk.

Movimento Communitário Estrela Nova in São Paulo

Movimento Communitário Estrela Nova (Portugese naam) is een non-profit organisatie gelegen in één van de sloppenwijken in de megastad São Paulo in Brazilië. De hoofdactiviteiten van Estrela Nova zijn gericht op het opvangen en onderwijzen van kinderen van 0 tot 16 en het ondersteunen van families in hun ontwikkeling door het aanbieden van verschillende educatieve en sociaal-maatschappelijke programma’s. De organisatie in Brazilië bestaat uit:

  • De crèche
  • De naschoolse opvang
  • Een computerlokaal
  • Een sportveld

Daarnaast organiseert zij regelmatig  workshops, cursussen en evenementen voor de buurtbewoners en families. Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen.

Bij de crèche worden dagelijks 150 kinderen tussen de 0 en 4 jaar opgevangen. De kinderen zijn verdeeld in klasjes die geleid worden door een aantal pedagogisch medewerkers. Gedurende de dag doen zij allerlei stimulerende activiteiten die de kinderen bevorderen in hun ontwikkeling. Estrela Nova hanteert hierbij het Waldorf principe. Dagelijks zijn er verschillende sociale en educatieve activiteiten zoals muziek, schilderen, voorlezen en koekjes bakken. Er worden regelmatig leuke evenementen georganiseerd zoals het lentefeest, Pasen, maar ook bijvoorbeeld Sinterklaas (een overblijfsel van de Nederlandse roots van de organisatie). Daarnaast krijgen de kinderen drie keer per dag een gezonde maaltijd en fruithapjes tussendoor. Een dag in de opvang bij Estrela Nova betekent veel aandacht van de begeleiders, leerzame en gezellige activiteiten, samen spelen met andere kinderen en de zekerheid van 3 gezonde maaltijden per dag.

Daarnaast is er bij de crèche veel aandacht voor de gezondheid van de kinderen. Zo is er elke week een tandarts aanwezig die de kinderen controleert op gezonde tanden. Ook krijgen de kinderen de benodigde vaccinaties en wordt er voorlichting gegeven (aan zowel ouders als kinderen) over bijvoorbeeld het voorkomen van dengue en malaria. Er is een gezondheidspost, een maatschappelijk werkster, en er worden opvoedingscursussen door een psychologe en een pedadoge gegeven. Deze laatste twee hebben ook een wekelijks spreekuur voor ouders die dreigen vast te lopen in de ouder-kindrelatie. Tevens is er elke zaterdag een team van vrijwillige psychologen aanwezig waar de buurtbewoners gratis terecht kunnen met hun vragen. Dit kan van alles zijn en is uiteraard helemaal gratis.

Het belang van de crèche is groot, want zonder de opvang van Estrela Nova zijn ouders soms genoodzaakt om kinderen alleen thuis te laten. Ouders uit de buurt zijn enorm blij met de crèche van Estrela Nova en er is dan ook een lange wachtlijst om ingeschreven te kunnen worden. Om die reden wil Estrela Nova blijven ontwikkelen en groeien, zodat zij in de toekomst nóg meer kinderen kan opvangen.

Bij de naschoolse opvang worden dagelijks 180 kinderen van 6 tot 16 jaar opgevangen. De verschillende activiteiten hebben als doel hen te stimuleren in hun sociale ontwikkeling en hun na te laten denken over verschillende relevante thema’s zoals seksualiteit en identiteit. Er wordt veel aandacht besteed aan sportieve activiteiten zoals basketbal, voetbal en capoeira (een Braziliaanse dans/vechtsport). Daarbij wordt gebruik gemaakt van Estrela Nova’s eigen sportveld. Ook krijgen de kinderen zang- en kookles en wordt er aan de hand van creatieve activiteiten aandacht besteed aan maatschappelijke thema’s (bijvoorbeeld geweld en drankmisbruik). Estrela Nova heeft als doel om niet alleen de kinderen, maar ook hun families te ondersteunen. Daarom worden er regelmatig evenementen georganiseerd die het hele gezin betrekken bij de activiteiten. Er is bij de opvang altijd een maatschappelijk werkster aanwezig die klaarstaat om ouders en kinderen te ondersteunen bij problemen.

Veel kinderen bij de naschoolse opvang zijn doorgestroomd vanaf de crèche en kunnen zich op die manier verder ontwikkelen binnen een bekende en vertrouwde omgeving. Zonder de opvang en activiteiten op het sportveld van Estrela Nova, zijn kinderen vaak gedwongen om op straat te hangen en komen op die manier makkelijk in contact met de verkeerde mensen. Er heerst veel armoede en criminaliteit in de sloppenwijken en deze kinderen bevinden zich in een zeer kwetsbare leeftijdsfase. Estrela Nova hoopt met haar opvang de kinderen te stimuleren in hun (persoonlijke) ontwikkeling en hen op die manier voor te bereiden om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.

In het gebouw van de naschoolse opvang is er een computerlokaal met 15 computers, waar maandelijks meer dan 200 mensen gebruik van maken. Iedereen kan zich laten registreren en mag dan een uur gratis gebruik maken van een computer. Er worden regelmatig workshops gegeven voor het gebruik van Word, Excel, maar ook bijvoorbeeld typcursussen. Al meer dan 1000 leerlingen hebben een computercursus gevolgd. Het computerlokaal is nooit leeg, er zijn altijd kinderen en volwassenen aanwezig die de computers gebruiken voor belangrijke zaken, maar ook om gewoon even een Youtube filmpje te kijken of Facebook te checken.

In 2004 werd met financiering vanuit de Stichting Vrienden van Estrela Nova de aanleg van een sportveld mogelijk gemaakt. In de sloppenwijk is er bijna geen ruimte om buiten te spelen of te sporten, dus buurtbewoners maken heel graag gebruik van Estrela Nova’s veld. In 2016 kreeg het sportveld ook nog een overdekking, zodat er ook op de allerwarmste of juist de meest regenachtige dagen, gesport of gespeeld kan worden. Het veld wordt niet alleen gebruikt voor de sportlessen van de kinderen van Estrela Nova, maar ook door volwassenen die in het weekend of in de avonduren trainen. Daarnaast wordt het veld regelmatig gebruikt voor evenementen van Estrela Nova.

Naast de computercursussen, organiseert Estrela Nova ook regelmatig workshops voor (werkloze) moeders waarin zij gestimuleerd worden om een bedrijfje op te zetten en zo hun eigen financiële situatie te verbeteren. Samen met de maatschappelijk werker van Estrela Nova wordt er gekeken naar spullen die de moeders zelf kunnen maken om vervolgens te verkopen. Wekelijks komt er een groep samen waar ze leren om zelf sieraden, tassen of beeldjes te maken. Zo hoopt Estrela Nova hen in staat te stellen hun eigen geld te verdienen en zo hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren.

Om buurtbewoners te betrekken bij de activiteiten van Estrela Nova en om ouders en kinderen dichter bij elkaar te brengen, organiseert de organisatie regelmatig evenementen voor de families. Zo wordt er bijvoorbeeld met kerst een groot feest gegeven waarbij alle families uitgenodigd worden zodat de kinderen hun werk van het afgelopen jaar kunnen laten zien en waarbij een gratis kerstdiner geserveerd wordt. Ook wordt er regelmatig een bazaar georganiseerd waarbij buurtbewoners voor een zeer lage prijs gedoneerde kleding kunnen kopen. Het grootste evenement is het jaarlijkse ‘Festa Junina’, één van de belangrijkste feesten in Brazilië. Veel mensen uit de regio hebben geen geld om aan dit feest mee te doen en om die reden organiseert Estrela Nova al meer dan 35 jaar dit feest voor haar buurtbewoners. De organisatie hanteert hierbij zeer lage prijzen (meer symbolisch) voor hapjes, drankjes en spelletjes zodat op die manier kinderen en hun families toch kunnen meedoen met dit geliefde feest.

Families in de hoofdrol

Inmiddels bestaat de wijkvereniging al meer dan 35 jaar en dat is een ongelooflijke prestatie in een land met een grillige politieke en financiële situatie. De drijvende kracht achter de vereniging zijn de zijn alle medewerkers en bewoners uit de wijk zelf. Elke keer weer blijken zij door hun enorme inzet en grote betrokkenheid bij ‘hun’ 

Estrela Nova in staat om tegenslagen te overwinnen en nieuwe initiatieven te ontplooien. Estrela Nova vindt het enorm belangrijk om altijd te blijven samenwerken met de families en buurtbewoners en hen te betrekken bij ontwikkelingen binnen de organisatie. Door goed te luisteren naar de behoeftes vanuit de gemeenschap, kan de organisatie haar hulp aanpassen en op die manier de juiste impact blijven leveren.